Produkty Tools4Trading

SR Manager 
Verze: 1.0
NT název: T4TSRManager
AKČNÍ CENA !

Indikator pro tvorbu a správu S/R oblastí cenového grafu

- jednoduché vytváření S/R oblastí s pomocí nástrojů NinjaTrader
- automatická synchronizace stejných S/R oblastí v různých grafech
- volitelná barva jednotlivých S/R oblastí
- textové popisky S/R oblastí
- snadná úprava S/R oblastí přímo v grafu případně ručním zadáním přesné pozice
- uložení nastavení S/R oblastí do souboru
- načtení S/R oblastí ze souboru po otevření grafu

Více informací...
Původní cena: 3.000 Kč
Nyní akční cena (sleva 30%): 2.100 Kč
 


 

Volume Profile Live 
Verze: 1.0
NT název: T4TVolumeProfileLive
AKČNÍ CENA !

Indikátor pro zobrazení volume analýzy na cenových hladinách

- zobrazení objemu obchodů v konkrétních cenových hladinách trhu
- základní vodítka pro zakreslení skutečných S/R zón
- zobrazení volume profilu v podobě barevně škálovatelného histogramu
- zobrazení profilu na živých i historických datech
- nastaveitelný čas, od kdy se bude v daný den profil zobrazovat/počítat
- barvy, styl zobrazení, umístění, průhlednost a spousty dalších konfigurovatelných parametrů
- zobrazení POC, hran Value Area a jejich násobků pomocí horizontálních čar v grafu NinjaTraderu

Více informací...
Původní cena: 2.600 Kč
Nyní akční cena (sleva 30%): 1.820 Kč
 


 

Auto Center 
Verze: 1.1
NT název: T4TAutoCenter
Aktualizace (prosinec 2014)

Indikátor zajišťující stále centrovanou polohu cenového grafu

- automaticky centruje aktuální graf v ose Y i při parametru Range nastaveném na hodnotu Fixed
- zachovává uživatelské nastavení měřítka osy Y
- možnost zapnutí / vypnutí automatického centrování přímo z grafu
- nastavitelný horní a dolní okraj oblasti pro automatické centrování, barva tlačítka a další

Více informací...
Cena: 600 Kč